Forum

Moje fotografie

[+] Twoje konto

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie

Wątek zamknięty Forum > Plagiaty > Moje fotografie

Kradzież moich fotografii zamieszczonych na tej stronie
Idź do strony:1
Ocena: (Ocen: 0)
Wypowiedzi 1 - 10 z 10
 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 13:20:42 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 23 października 2008, 19:15:10 po raz 1-wszy przez: Dżyszla
« Opcje

Moderowane przez Dżyszla :

Wydzielone

Witajcie.

Odrazu mówię, że jest mały problem...
Za pośrednictwem strony Dżyszli, pewna osoba dopusciła się kradzieży moich fotograii (tylko tu umieszczałem te dwie fotografie).

możecie mi odpowiedzieć na pytania/poradzić co dalej ?

1.podać jakiś wzór pisma/maila jaki należałoby wysłać osobie która dopuściła się kradzieży
2. Stawki jakie mogę sobie zażądać za owe fotografie ( tabele zpaf`u mówią co innego zaś na forumfot. pisze iż min. można żądać 300zł wg tabel fotka do rozmiaru 1/4 strony tokoszt bodajże 100zł i skąd się eirze przykładowo kwota razy ileśtam) [ciemny jestem peirwszy raz coś takiego mnie spotyka... w ogóle dziw bierze, że mi się to trafiło ;| ]
Oraz jak to wszystko wyliczyć.
3. Posiadam zrzuty ekranu pytanie, czy po usunięciu fotografii przez złodziejaszka (zanim jeszcz eposzedłem do notariusza) owy notariusz będzie mógł mi potwierdzić wiarygodność tych zrzutów, ewentualnie czy i jeśli tak to na jakiej podstawie pisac do administracji tejże storny o udostepnienie archiwum... ?
4. Czy powinienem a jeśli tak to w jaki sposób zarchwiwizować ową stronę (osoby która te fotki skradła)

Wstrzymałem się z pisaniem o usunięcie fotek do administracji tejże strony jak i do samego "nabywcy", nim nie będę miał jasności co i jak zrobić by nie popełnić żadnego błędu...
Fotografie posiadam w oryginałach z exifami ale w JPEG`ach ze względu na to, że były to peirwsze fotki jakie wykonałem swoim aparatem i nie posiadałem baldego pojęcia o Raw`ach ani o sutawieniach aparatu.. :-/

Pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc...

 Gość REKLAMA Kopiuj nick (*->*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 13:20:43

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 19:14:50
« Opcje

Po pierwsze: Jakie rozwiązanie Cię by satysfakcjonowało? (usunięcie ich, wynegocjowanie opłaty)
Po drugie: czy został one użyte w celach komercyjnych/zarobkowych? (jeśli wiesz)
Po trzecie: może podaj, gdzie się znalazły.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 20:33:54
« Opcje

Więc tak.

Strona na której pojawiły się fotografie to strona społecznościowa Netlog (dawniej Facebox).

Z tego co widze MOJE (!!) fotki zostały dodane tam 2 dni temu bez mojej zgody do tego podpisane znakiem wodnym tego s******paczonego gnojka.. ;|

Obecnie wysłałem mu wiadomość o takiej treści


--------------------------------
Informuję, że zdjecia którymi Pan się posłużył na swojej stronie internetowej
(http://pl.netlog.com/ADLERHORST88/photo/photoid...- oraz http://pl.netlog.com/ADLERHORST88/photo/photoid...- ) są mojego autorstwa i są objęte prawami autorskimi stąd wykorzystanie przez Pana tych zdjęć bez mojej zgody oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty która zostala zamieszczona w cenniku na stronie www.tmz.hekko.pl , jest bezprawne i narusza moje prawa autorskie zarówno ososbiste jak i majątkowe zgodnie
z Ustawą O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904 w tym .:

Rozdział 3
Treść prawa autorskiego
Oddział 1
Autorskie prawa osobiste

Art. 16.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Oraz

Oddział 2
Autorskie prawa majątkowe

Art. 17.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Rozdział 8
Ochrona autorskich praw osobistych

Art.78.
Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.


Rozdział 9
Ochrona autorskich praw majątkowych

Art. 79.
1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.

2. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, uprawniony może się domagać, ażeby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek, uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz, o którym mowa w Art. 111. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia.

3. Przepis ust. 1 stosuje się w odniesieniu do usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych przed udostępnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek informacji identyfikujących dzieło, autora, podmiot praw autorskich do dzieła lub informacji o warunkach eksploatacji dzieła, o ile zostały one dołączone do egzemplarza dzieła lub są przekazywane w związku z rozpowszechnianiem dzieła, a także zawinionego rozpowszechniania dzieł z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.


W oparciu o cennik na stronie www.tmz.hekko.pl oraz według stawek Związku Polskich Artystów Fotografików ( http://www.zpaf.pl/pl/content/prawa_aut/zarzadzani- e.php ) proszę do mnie napisać z prośbą o podanie numeru konta bankowego w celu zapłaty kwoty 420zł ( fotografia sztuk 2 - 140zł * 3krotna należność wynikająca z art.79 UoPAiPP)

Informuję Pana, że jezeli nie uiści Pan stosownej opłaty w terminie 7dni roboczych oraz nie usunie z fotografii podpisów w postaci znaków wodnych z Pana nickiem skieruję sprawę na drogę sądową pociągając Pana do odpowiedzialności cywilno karnej z artykułu 115 Ustawy O Prawie Autorskim .:

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadan

Z poważaniem.
Tomasz Żug.
---------------------------

Mam zrobione zrzuty strony w html, dodatkowo prawdopodobnie serwis zarchiwzuje stronę, ja sam próbowałem tego dokonać ale jak zaczynał mi plik zajmować 1gb to odpuściłem :-/

 Zarejestrowany, zwieszony BABELEC Mężczyzna Kopiuj nick (87.207.139.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 20:37:24
« Opcje

Opera ->zapisz jako ->archiwum strony (1 plik .mht)

 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 20:56:56 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 23 października 2008, 21:01:14 po raz 1-wszy
« Opcje

ja w operze mam jedynie archiwum strony www (jeden plik) czyli pewnie to chyba o to chodzi ;-) zadnego mht nie mam :-/

*** Dodano o 21:01:14: *** (Autoscalanie)

Poza tym tą metodą zapisuję jedyne jedną stronę, bez podstron w tym min galerii w której zdjęcia sa.

 Zarejestrowany Soul Mężczyzna Kopiuj nick (83.24.95.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 21:20:22
« Opcje

Tak, mht to w Operze wlasnie archiwum strony www.

I ja to widze tak: dwa zdjecia - dwie strony.


Duszołap

 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 21:24:34
« Opcje

Ok dzięki.

Wartość fotografii z krami nie przekracza 500zł a koszt notariusza który by potwierdził, że naruszono tu prawa autorskie to ok 300zł :-/ tak wiec chyba nie ma sensu do notariusza sie z tym pchac, dodatkowo nie mam adresu ani imienia i nazwiska tego człowieka.. czy w takim przypadku mogę zgłosić na policji to, że zostało popełnione przestępstwo i aby ustalili adres zamieszkania owej osoby i wysłali mu odpowiednie pismo ?
I jako dowód podać owe zrzuty ekranu, czy to nie będzie tak, że spławią mnie z kwitkiem z racji niskiej szkodliwości czynu :-/

AvatarAdministrator Dżyszla Mężczyzna Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 21:32:24 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 23 października 2008, 21:36:04 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

Może lepiej było poprosić przede wszystkim o usunięcie.
Ale generalnie na policję zgłosić można. Podaj może nam jeszcze pełne adresy strony - w ten sposób zdobędziesz świadków :-) Przyda się poza kopiami strony w razie czego.

*** Dodano o 21:33:59: *** (Autoscalanie)

Aha - możesz jeszcze poszukać jakiś pozarządowych organizacji ochrony praw autorskich. Choć osobiście trudno mi było znaleźć taką grupę. Ciekawie zapowiadający się projekt BOWI niestety upadł najwyraźniej :-( Zaś inne organizacje do walki z plagiatami jeszcze nie weszły na dobre do stron internetowych.

*** Dodano o 21:36:04: *** (Autoscalanie)

Jeszcze jedno - widzę tam coś takiego, jak "zgłoś nadużycie" - bezwzglednie skorzystaj z tego :-)


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 23 października 2008, 22:54:43 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 23 października 2008, 22:56:34 po raz 1-wszy
« Opcje

Dżyszla - gość jest na tyle dobrym kombinatorem, że nawet jak podam pełny adres do fotografii .:

http://pl.netlog.com/ADLERHORST88/ photo/photoid =346538#photos
oraz
http://pl.netlog.com/ADLERHORST88/ photo/photoid =346535#photos

po adlerhorst88/ i po photoid jest spacja, więc jak wrzucisz w przeglądarke to usuń spację.

Ale i tak wyrzuci ci, że strona uzytkownika jest dostępna dla przyjaciół (mam konto na netlogu i jestem połączonym z tym gościem poprzez moją znajomą, która mi zgłosiła, że typ ma te fotki )

z witryn znalazłem coś takiego, ale nie orintuję się w niemieckim więc nie wiem co to http://www.photopatrol.eu/

*** Dodano o 22:56:34: *** (Autoscalanie)

tu jest troche więcej na ten temat...

http://www.heise-online.pl/news/ Kradziez-zdjec-nieco-trudniejsza -Photopatrol-rusza-do -akcji--/4396

spacje usuńcie ;-)

 Zarejestrowany, zwieszony tmz Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 24 października 2008, 11:57:32
« Opcje

Witam i odrazu pisze jak sprawa sie zakończyła...
Wysłałem uzytkownikowi maila z odpowiednimi artykułami etc.
Zgłosiłem też sprawę administracji strony...

Wczoraj to wyglądało tak .:

oraz

Dzisiaj natomiast najprawdopodobniej po interwencjii administracji serwisu (chyba, że złodziejaszek się przestraszył i sam to zrobił).:


Pieniędzy z tego na pewno nie będzie nie mniej jednak - cieszy mnie uzyskanie takiego efektu jaki jest powyżej...

Na moim przykładzei doskonale widać, że nawet najwieksze gnioty ktoś może ukraść ;| .
Co mnie chyba troche przeraża :-/

Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam i spadam ;-)

 
Idź do strony:1

[+] Pokaż/odśwież listę czytających i monitorujących ten wątek

Podobne tematy:
Tytuł wątkuDziałWypowiedziWyświetleńOcenaOstatnia wypowiedź
WątekCzy przeszkadzają Ci reklamy umieszczone na tej stronie?
Komentarze do ankiety nr 46
Komentarze / Ankiety2262 15.08.2008 23:38:42
WątekMoje marzenie
Komentarze dotyczące opowiadania Moje marzenie
Komentarze / Opowiadania i wiersze1161 16.01.2009 12:26:47
WątekKradzież opowiadania na grupie dyskusyjnej
Plagiat tekstu na grupie dyskusyjnej
Plagiaty3624 12.09.2008 12:53:46
WątekPrzyczyny ZONKa z mobo ?
Mikrofon podpięty pod płytę główną lub kartę na tej płycie nie działa, choć sprawny.
Porady / Sprzęt11400 11.07.2007 16:18:09
WątekWtyczka do MF
Jak sprawdzić ilość odwiedzin na danej stronie w Firefoxie?
Porady / Oprogramowanie, systemy operacyjne17192 14.09.2008 15:51:56

Wątek zamknięty - nie można już do niego dodawać nowych wypowiedzi

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie


Chcesz mieć też takie forum na swojej stronie? Napisz!

Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
Helion.pl  
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2019 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 15.07.2018 16:27
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw