Forum

Logi

[+] Twoje konto

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie

Ważne!Wątek Forum > Porady > Oprogramowanie, systemy operacyjne > Logi

Ważny: Masz log z jakiegoś programu, ale nie wiesz, jak go czytać i co z niego wynika? Wrzuć go tutaj i poproś o pomoc!
Logi programu HijackThis możesz sprawdzić także na stronie www.hijackthis.de!
Idź do strony:« Poprzednia12
Ocena: (Ocen: 1)
Wypowiedzi 26 - 45 z 45
 Zarejestrowany, zwieszony repylek Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 27 stycznia 2008, 16:35:24
« Opcje
 Gość REKLAMA Kopiuj nick (*->*)
Wypowiedź dodana: 27 stycznia 2008, 16:35:25

 Gość Michal Kopiuj nick (83.10.71.*)
Wypowiedź dodana: 1 lutego 2008, 11:00:30 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 19 marca 2010, 23:27:42 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

Moderowane przez Dżyszla :

Wypowiedź przeniesiona z Najdłuższy wątek w historii

Witam, prosze o sprawdzenie.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:57:19, on 2008-02-01
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe
D:\Z FIRE FOXA\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\GRY\Adobe Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll
O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: MEGAUPLOADTOOLBAR - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iconcache] c:\windows\vcp_temp\iconcache\icon.bat
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [kav] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\GRY\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: RocketDock.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
O4 - Startup: TransBar.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
O4 - Startup: UberIcon.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = D:\GRY\VISTA\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000
O8 - Extra context menu item: &Stáhnout FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Stáhnout všechno FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: Download Link Using Mega Manager... - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm
O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\scieplugin.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{714E3887-C7A6-467F-B900-93C96DE56877}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 1 lutego 2008, 13:36:14
« Opcje

Michal, proponuję wyrzucić to:
- O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)
- O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll (file missing)

w ogóle strasznie dużo dodatków napakowanych do IE, którego warto by było mimo wszystko i tak zmienić na nowszą wersję (nie ważne, że nie używasz).

Używasz zewnętrznego modemu?

Możesz też śmiało wyrzucić:
- O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
- O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime


Co to za plik? Jakie jego zadanie: (jak nie wiesz, daj jego treść)
O4 - HKLM\..\Run: [iconcache] c:\windows\vcp_temp\iconcache\icon.bat

Ponadto wiesz może, co to jest:
- O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

Jeśli nie często grasz i nie dbasz o aktualizacje, to możesz także wywalić ten wpis:
- O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "D:\GRY\Steam\Steam.exe" -silent
Zawsze możesz uruchomić go ręcznie

JA rozumiem, że w katalogu D:\GRY\VISTA\ znajduje się jakiś TRansformationPack? Generalnie zastanów się, czy potrzebujesz tego, bo z pewnością mocno pożera zasoby.

Proponuję wyrzucic jeszcze to:
- O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZJfox000
- O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html ([i]chyba, że korzystasz z toolbara WInampa w IE[i])

Podobnie zastanów się, czy korzystasz z Google Toolbar.

I na koniec odinstalować Windows Messenger. No chyba, że korzystasz, w co wątpię :-)


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 12 lutego 2008, 22:37:56 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 12 lutego 2008, 22:40:17 po raz 1-wszy przez: Vayshan
« Opcje

Pytanie banalne - co można jeszcze z tąd usunąć ?

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Ponadto .:

jak usunąć .:

Cytat:

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

oraz

Cytat:

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

i

Cytat:

O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

Ilekroć próbuje coś z tym zrobić to powraca to jak bumerang :-/
Nie potrzebuje zbędnych wpisów w rejestrze a mimo to nadal one tam goszczą ;/

Dodatkowo ten parszywy nTuneService zżera mi 20mb pamieci :-/ :-|


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

 Zarejestrowany, zwieszony Stasiek-j Kopiuj nick (83.26.72.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 00:08:41 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 13 lutego 2008, 00:09:06 po raz 1-wszy przez: Stasiek-j
« Opcje

To może zamiast usuwać wpisy z autostartu spróbuj usunąć te programy lub pogrzebać w ich ustawieniach, żeby nie chciały uruchamiać się przy starcie...


Stasiek

 Zarejestrowany, zwieszony repylek Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 02:30:41
« Opcje

Jeśli nie używasz już programu:
http://www.mvd.com/pr_st4.htm
a pozostała po nim usługa:

Start - Uruchom... wpisz services.msc
wybierz zakładkę: Standardowy
Zatrzymaj i wyłącz tę usługę w Usługach:
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
2-kliknij ją, kliknij: Zatrzymaj, potem ustaw Stan uruchamiania: na Wyłączony

Teraz otwórz Rejestr ( START - uruchom... regedit ), otwieraj aż do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
na lewym panelu wyszukaj tę usługę ( na prawym panelu będzie miała ścieżkę do pliku: O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe ) - zaznacz ją kursorem i usuń klawiszem [Del]

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 13:15:12
« Opcje

Jeśli nie używasz już programu:
http://www.mvd.com/pr_st4.htm
a pozostała po nim usługa:

Start - Uruchom... wpisz services.msc
wybierz zakładkę: Standardowy
Zatrzymaj i wyłącz tę usługę w Usługach:
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
2-kliknij ją, kliknij: Zatrzymaj, potem ustaw Stan uruchamiania: na Wyłączony

Nie ma tu tej usługi :-|


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (0.0.0.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 lutego 2008, 21:34:42
« Opcje

Jeśli nie używasz już programu:
http://www.mvd.com/pr_st4.htm
a pozostała po nim usługa:

Start - Uruchom... wpisz services.msc
wybierz zakładkę: Standardowy
Zatrzymaj i wyłącz tę usługę w Usługach:
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
2-kliknij ją, kliknij: Zatrzymaj, potem ustaw Stan uruchamiania: na Wyłączony

Nie ma tu tej usługi :-|

Zerknij więc do Menedżer urządzeń Zaznacz [x] Pokaż ukryte urządzenia przejdź do gałęzi: Sterowniki niezgodne z Plug and Play I poszukaj, czy tam nie ma tego wpisu.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Gość vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*)
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 11:31:36
« Opcje

tez nie ma...
Dziwne to chyba jest...

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 13:58:03 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 14 lutego 2008, 13:59:29 po raz 1-wszy przez: Vayshan
« Opcje

Pokombinowałem, odinstalowałem to co zbedne itd.

Podaje nastepny log.

Coś wywalić jeszcze ?

Running processes:
C:\windows\System32\smss.exe
C:\windows\system32\winlogon.exe
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\windows\System32\svchost.exe
C:\windows\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
C:\windows\system32\nvsvc32.exe
C:\windows\system32\svchost.exe
C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
C:\windows\Explorer.EXE
C:\windows\SOUNDMAN.EXE
C:\windows\system32\RUNDLL32.EXE
C:\windows\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0169921202984565) (0169921202984565mcinstcleanup) - McAfee, Inc. - C:\windows\TEMP\016992~1.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

*** Dodano o 13:58:40: *** (Autoscalanie)

wyłączenie Ntune nic nie dało... :-/
I ten abdzieny google updater nadal widnieje
:/


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

 Zarejestrowany, zwieszony repylek Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 16:27:26
« Opcje

Zatrzymaj i ustaw: Wyłączony dla usługi Google updater w Usługach

 Zarejestrowany, zwieszony Vayshan Kopiuj nick (89.151.30.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 lutego 2008, 16:53:59
« Opcje

już zrobione.. ten updater ro badiewie od PICASSY wyłączone w usługach i ntune od nvidii też..


Vanitas vanitatum et omnia vanitas... KONTO ZAWIESZONE

 Gość Samus3k Kopiuj nick (80.48.30.*)
Wypowiedź dodana: 26 marca 2008, 11:32:44 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 19 marca 2010, 23:26:14 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

Ja mam problem z winamp toolbar i megaupload toolbar które to logi bo nie wiem.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:24:59, on 2008-03-26
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32V0230Mon.exe
D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe
D:\Programy\Ares\Ares.exe
D:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe
D:\Program Files\a-squared Freea2\service.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -

d:\programy\adobeReader\ActiveXAcroIEHelper.ocx (disabled by BHODemon)
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:Program

FilesBitComet oolsBitCometBHO_1.1.9.24.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program

FilesJavajre1.6.0_03inssv.dll (disabled by BHODemon)
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:Program

FilesAskTBarar1.binASKTBAR.DLL (disabled by BHODemon)
O4 - HKLM..Run: [nod32kui] "C:\Program FilesEset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM..Run: [V0230Mon.exe] C:\WINDOWS\system32\V0230Mon.exe
O4 - HKCU..Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU..Run: [BitComet] "D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray
O4 - HKCU..Run: [ares] "D:\Programy\Ares\Ares.exe" -h
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

LOKALNA')
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

SIECIOWA')
O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:Program

FilesBitCometBitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:Program

FilesBitCometBitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:Program

FilesBitCometBitComet.exe/AddAllLink.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program

FilesJavajre1.6.0_03inssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

C:Program FilesJavajre1.6.0_03inssv.dll
O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:Program

FilesBitComet oolsBitCometBHO_1.1.9.24.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program

FilesMessengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -

http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) -

http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -

http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5187/mcfscan.cab
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{A21A5011-ABED-4850-B2FF-2F44B3A14F1E}: NameServer =

194.204.154.1,194.204.152.34
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{E8B21008-8B62-46CA-B427-9B72F93FACBB}: NameServer =

194.204.156.34,194.204.159.1
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -

C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - D:Program

Filesa-squared Freea2service.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:Program FilesCommon FilesAdobe

Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe
O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group -

D:ProgramyAreschatServer.exe
O23 - Service: hpdj - HP - C:DOCUME~1SamUSTAWI~1Temphpdj.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:Program FilesEset
od32krn.exe
O23 - Service: soft Xpansion MSO2PDF - soft Xpansion - D:Programysoft XpansionOffice to

PDFmso2pdf-serv.exe
O23 - Service: Windows Smrss Service - Unknown owner - C:WINDOWSsvchost.exe (file missing)
O23 - Service: WPEServ - soft Xpansion - C:Program FilesCommon FilesWPEwpeserv.exe

--
End of file - 5007 bytes

 Zarejestrowany, zwieszony repylek Kopiuj nick (81.168.248.*) |  
Wypowiedź dodana: 26 marca 2008, 16:07:48
« Opcje

Zatrzymaj i ustaw na: Wyłączony, usługę:
O23 - Service: Windows Smrss Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing)

W logu zaznacz wpis i usuń [Fix] em;
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program
Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL (disabled by BHODemon)

 Gość popo84 Kopiuj nick (87.206.200.*)
Wypowiedź dodana: 12 marca 2010, 11:32:30 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 12 marca 2010, 17:43:46 po raz 1-wszy przez: Dżyszla
« Opcje

Witam serdecznie
Bardzo proszę o sprawdzenie loga z hijcakthis
Nie mam jako takich problemów z kompem, chciałbym jedynie przekonać się czy wszystko na chwilę obecną jest OK.
Z góry dziękuję

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:03:51, on 2010-03-12
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\System32\csrss.exe
C:\WINDOWS\System32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\System32\services.exe
C:\WINDOWS\System32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAXsmax4.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Coresmax4pnp.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6binjqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\System32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\System32\wbemwmiapsrv.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefoxfirefox.exe
F:\instalki\hj\HiJackThis.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Service\Layer.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\WINDOWS\System32\wbemwmiprvse.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = https://mail.dpd.com.pl/exchange/
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://www.searchgateway.net/search/
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Javajre6binssv.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.comGenericAskToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Javajre6binjp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Javajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Grab Pro - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - C:\Program Files\OrbitdownloaderGrabPro.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.comGenericAskToolbar.dll (file missing)
O4 - HKLM..Run: [avast!] C:PROGRA~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe
O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM..Run: [SoundMax] "C:\Program Files\Analog DevicesSoundMAXsmax4.exe" /tray
O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM..Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog DevicesCoresmax4pnp.exe
O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU..Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncWCESCOMM.EXE"
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: winesm32.exe
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\System32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloaderorbitmxt.dll/202
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messengermsmsgs.exe
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/bph/SignActivX.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\LavasoftAd-Aware 2007aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\GoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Javajre6binjqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common FilesLightScribeLSSrvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

--
End of file - 7288 bytes

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 12 marca 2010, 17:51:20 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 12 marca 2010, 18:43:40 po raz 1-wszy przez: Dżyszla
« Opcje

Pozbądź się programu winesm32.exe - prawdopodobnie jest to niebezpieczny kod.

Reszta jest raczej bezpieczna, choć nie zawsze konieczna.

Proponuję też aktualizację Avasta.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Gość popo84 Kopiuj nick (87.206.200.*)
Wypowiedź dodana: 13 marca 2010, 10:56:37 | Wypowiedź edytowana Ostatnio edytowana: 20 marca 2010, 12:45:35 po raz 2-gi przez: Dżyszla
« Opcje

winesm32.exe - program usunięty 016 i R0 również avast zaktualizowany i po restarcie pojawia sie problem ~10 min wisi wszystko

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:49:40, on 2010-03-13
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wbemwmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Coresmax4\pnp.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
F:\instalki\hj\HiJackThis.exe

O1 - Hosts: ˙ţ127.0.0.1 localhost
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:Program FilesOrbitdownloaderorbitcth.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre6binssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre6binjp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:Program FilesJavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll
O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM..Run: [SoundMax] "C:Program FilesAnalog DevicesSoundMAXsmax4.exe" /tray
O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM..Run: [SoundMAXPnP] C:Program FilesAnalog DevicesCoresmax4pnp.exe
O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM..Run: [avast5] C:PROGRA~1ALWILS~1Avast5avastUI.exe /nogui
O4 - HKCU..Run: [H/PC Connection Agent] "C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncWCESCOMM.EXE"
O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/201
O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/204
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:WINDOWSsystem32GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/203
O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:Program FilesOrbitdownloaderorbitmxt.dll/202
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:Program FilesMicrosoft ActiveSyncinetrepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:Program FilesLavasoftAd-Aware 2007aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:Program FilesCommon FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast5AvastSvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:Program FilesJavajre6binjqs.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32PnkBstrA.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:Program FilesCommon FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:Program FilesPC Connectivity SolutionServiceLayer.exe

--
End of file - 5940 bytes

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 13 marca 2010, 11:45:56
« Opcje

Pojawiły się nowe wpisy:
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

co to za katalog? kojarzysz?

Ponadto sprawdź przy użyciu Menedżera Zadań (Ctrl+Shift+Esc), czy jakiś proces nie obciąża procesora. Możliwe, że w początkowej fazie antywirus będzie się "uczył" i takie przymulenie jest możliwe, lecz nie wystąpi już przy kolejnych rozruchach.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 Gość popo84 Kopiuj nick (87.206.200.*)
Wypowiedź dodana: 14 marca 2010, 12:11:45
« Opcje

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe to program do telefonu komorkowego
zużycie procrsora w normie a pc z kazdym nastepnym rozruchem wiesza sie cora bardziej

AvatarAdministrator Dżyszla Kopiuj nick (83.2.108.*) |  
Wypowiedź dodana: 14 marca 2010, 15:24:42
« Opcje

Możesz dla testów wyłączyć antywira i sprawdzić wówczas.


mgr inż. Dżyszla

Nie odpisuję na problemy zgłaszane na e-mail lub PW!

 
Idź do strony:« Poprzednia12

[+] Pokaż/odśwież listę czytających i monitorujących ten wątek

Podobne tematy:
Tytuł wątkuDziałWypowiedziWyświetleńOcenaOstatnia wypowiedź
Wątek zamkniętySymulator EU07
To nie jest oficjalne Forum Symulatora! Jeśli masz pytania z nim związane - udaj się na Forum Symulatora!
Pogaduchy132 683 14.01.2009 15:35:34
Wątek[aplikacja tekstowa pod XP, hijackthis] Coś kolejkuje (chwilowe opóźnienia) obsługę klawiatury.Porady / Oprogramowanie, systemy operacyjne141 340 16.10.2007 16:57:18
Ważne!Wątek zamkniętyDOT. PROŚBY O NAPISANIE PROGRAMU
Jeśli chcesz, aby ktoś napisał Ci program - zapoznaj się wcześniej z treścią tego wątku!
Porady / Programowanie1269 11.07.2005 19:53:51
WątekCzy na stronie powinny być dostępne, poza najnowszymi, także starsze...
Komentarze do ankiety nr 45
Komentarze / Ankiety5684 26.08.2008 16:33:59
WątekSmart - czy tu coś jest?
Logi do przejrzenia. Ciągle wieszanie się i brak możliwości pracy w systemie.
Porady / Sprzęt12293 30.11.2008 09:14:11

Nowa wypowiedź

Nowa wypowiedź
Nie jesteś zalogowany; będziesz traktowany jako gość!
Zaloguj Zaloguj
Nick (gość): | Przepisz ten kod [?]: e8765:
Tekst:

 
* Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych w zakresie wskazanym w Regulaminie

Subskrybuj kanał najnowszych wypowiedzi w tym temacie


Chcesz mieć też takie forum na swojej stronie? Napisz!

Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
Reklama  
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2021 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 15.07.2018 16:27
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw